Brenton Kotorri

Personal Archive

brenton-mretti

Brenton Kotorri

Personal Archive

brenton-mretti

Dy ese nga Friedrich von Gentz

Prezantim mbi dy ese te Friedrich von Gentz “Origjina dhe parimet e Revolucionit Amerikan krahasuar me origjinen dhe parimet e Revolucionit Francez (1800)” si dhe

Pse ka krizë të demokracisë?

Prej kreut të këtij shkrimi të shkurtër duhet të themi se kemi zgjedhur të mos përdorim një strukturë klasike të parashtrimit të konceptit e më

Intimja dhe publikja ne postmoderne

Sot, në epokën postmoderne në të cilën jetojmë, intimja është publike, personi është personazh dhe përjetimi është instikt. Sot, intimiteti inkurajohet të jetë sa më

Politika, moda dhe lufta kulturore

Në veprën “Democracy and Leadership” (1924), Irving Babbitt e ndan vizionin për botën përmes dallimeve midis imagjinatës idilike dhe imagjinatës morale. Imagjinata idilike, sipas Babbitt,

Një iniciativë morale mbi krimet seksuale

Falë debatit të parmbrëmshëm që ushqen me audiencë studio televizive shqiptare, humbi në tymnajë një iniciativë me vlerë sociale dhe morale për shoqërinë tonë. Një

Narrativa e propagandës

“E vërteta do t’ju çlirojë” tha Jezu Krishti. Njeriu ka një marrëdhënie të trazuar me të vërtetën. Historikisht. Për hir të përtypjes do të bëjmë

Të kuptosh Rudinën

Në skenën politike shqiptare, e sidomos në sallën e parlamentit, janë shfaqur kohë pas kohe personazhe që dukshëm nuk përkasin aty. Vitet e fundit, me