Writings

Parada e turpit dhe demokracia

Së pari dua të falenderoj gazetarët në pozitën e publikut debatdashës që i kanë dhënë zë iniciativave të komunitetit LGBT në Shqipëri. Së fundmi ky

Ftesa per liri ose pergjegjesi

Cilado ofertë politike, përmban direkt ose indirekt edhe ofertën për të lëvizur në një bosht horizontal më afër lirisë apo më afër përgjegjësisë. Në këtë