Essays

Narrativa e propagandës

“E vërteta do t’ju çlirojë” tha Jezu Krishti. Njeriu ka një marrëdhënie të trazuar me të vërtetën. Historikisht. Për hir të përtypjes do të bëjmë

Mosbindja civile si formë proteste

“Lex injustia no est lex!”, -skaliti Shën Augustini. Të njëjtën tezë, më vonë e mori edhe Thomas Jefferson: “Kur padrejtësia bëhet ligj, rezistenca bëhet detyrë!”

Dhuna në ligjërimin politik ndërkombëtar

Ligjërimi politik ndërkombëtar, përcakton thelbësisht realitetin social botëror. Do të shohim konkretisht elementet mediatike që rrethuan ngjarjet e dhunës në kryeqytetin e Sudanit, Darfur, për

Rënia e pushtetit të katërt

Thomas Carlyle, në veprën e tij “On heroes, hero-worship and the heroic in history”, na tregon se si lindi koncepti “Pushteti i Katërt”. Ai e

Si komunikohen vlerat

Njerëzimi është një bashkësi qeniesh të cilat nuk janë të vetëkrijuara. Është një shoqëri individësh. Është një komunitet social. Është një njësi politike gjithashtu. Sidomos

Udha e moralit në ligjbërje

Përgjatë historisë, njerëzimin e ka shoqëruar edhe dilema e rregullave të përbashkëta. Këto rregulla të bashkëjetesës që ne sot i quajmë ligje, kanë pasur dy

Demokracia, qeveria dhe njerëzit

Para pak ditësh, në Tiranë u promovua libri i presidentit të parë socialdemokrat gjerman, Fridrih Ebert. Në përpjekje për të kuptuar paralelet mes gjermanisë së

Individi dhe E drejta Nderkombetare

Për të studiuar rolin e individit si subjekt i së drejtës ndërkombëtare, na duhet të fokusohemi më së shumti tek zhvillimi i të drejtave të