Essays

Pse ka krizë të demokracisë?

Prej kreut të këtij shkrimi të shkurtër duhet të themi se kemi zgjedhur të mos përdorim një strukturë klasike të parashtrimit të konceptit e më

Intimja dhe publikja ne postmoderne

Sot, në epokën postmoderne në të cilën jetojmë, intimja është publike, personi është personazh dhe përjetimi është instikt. Sot, intimiteti inkurajohet të jetë sa më

Politika, moda dhe lufta kulturore

Në veprën “Democracy and Leadership” (1924), Irving Babbitt e ndan vizionin për botën përmes dallimeve midis imagjinatës idilike dhe imagjinatës morale. Imagjinata idilike, sipas Babbitt,

Narrativa e propagandës

“E vërteta do t’ju çlirojë” tha Jezu Krishti. Njeriu ka një marrëdhënie të trazuar me të vërtetën. Historikisht. Për hir të përtypjes do të bëjmë